Thesis - Vergelijking van raamwerken voor complexe webapplicaties

Abstract

In deze thesis wordt een antwoord gezocht op de vraag welk raamwerk zich het best leent tot de ontwikkeling van een complexe webapplicatie voor een kleine vrijwilligersorganisatie of KMO. In het eerste deel van dit onderzoek worden, aan de hand van een typevoorbeeld van zo'n webapplicatie, relevante criteria geïdentificeerd om de geschiktheid van een raamwerk voor deze doelgroep te beoordelen.

Uit het uitgebreide marktaanbod wordt een lijst van zeven raamwerken voorgesteld, die elk aan deze criteria getoetst worden. Vanuit deze analyse wordt de lijst herleid tot drie kandidaten: J2EE, Spring en Zope 3. De concrete werking van deze raamwerken wordt verder geïllustreerd en vergeleken aan de hand van een aantal experimenten. Op basis hiervan wordt onderzocht welk van de drie raamwerken in algemene situaties het best aan de criteria voldoet. Zope 3 blijkt het meest geschikt te zijn. Tenslotte wordt kort overlopen welke specifieke omstandigheden een andere keuze rechtvaardigen.

Download

  • Thesistekst (1.1 Mb)
  • BibTeX entry
  • Software: Gedeeltelijke implementatie Zope3-component